Nu är F-statusen förlängd

Våran besättning är med i klövkontrollen hos Gård och Djurhälsan. I slutet av juli så skickade vi in det årliga underlaget till Gård och Djurhälsan gällande vår egenkontroll, kontakter våran besättning har haft under året samt vilka rutiner vi följer. Allt såg bra ut och i början på augusti så fick vi ett nytt intyg på att besättningen har fortsatt F-status fram till 1 augusti 2018!