Utlåning av får

Utlåning av djur kräver i princip samma papper och rutiner som vid försäljning. Papper och rutiner ska utföras vid både utlåningstillfället och vid återlämningstillfället.

 

Den som ska sända iväg ett djur låna ut/lämna tillbaka ska samla ihop nedan uppgifter som du sedan behöver när du fyller i aktuella dokument:

 • Mottagarens SE-nummer, namn, adress, telefonnummer och genbanksnummer.
 • Registreringsnummer på djurtransport och uppgift om vem som kör transporten
   

Dokument som ska bifogas vid flytt av djur i form av utlåning eller återlämning:

 • Genbanksintyg på djuret (endast när man lånar ut i de fall djuret ingår i genbank)
 • Förflyttningsdokument. Detta dokument ska sparas hos mottagande produktionsplats. Notera att du ska ange djurtransportens registreringsnummer, SE nummer på den mottagande produktionsplatsen + underskrift av djurhållaren på den avsändande produktionsplatsen.
 • Djurägarförsäkran för fotröta. Detta dokument ska man ALLTID bifogas oavsett om besättningen är med i klövkontrollen med F-status eller ej.
 • Om du har lämnat in träckprover så skicka med kopia på senaste träckprovet.
   

Dokument som ska bifogas då avsändande besättning är med i kontrollprogrammet för klövkontrollen:

 • Kopia på GILTIGT intyg av F-status. Notera att F-status är giltigt till och med 1 augusti efterföljande år och inte exakt 1 år efter att du fick det utfärdat!

 

Dokument som ska bifogas då avsändande besättning är med i kontrollprogrammet för Maedi-visna:

 • Kopia på GILTIGT intyg Maedi-visna fri fårbesättning
 • Attest där du intygar att du har följt angivna regler med tanke på MV-kontrollen. På attesten ska du ange samtliga djur som ingår i flytten.

 

Rapporteringen som ska göras vid utlåning och återlämning

 • Rapportera förflyttning av djur hos Jordbruksverket via deras e-tjänst Flytt av får, getter och grisar.
 • (Om man har Elitlamm vilket man måste ha då man har genbank) Rapportera aktuell händelse i Elitlamm dvs låna ut/låna/lämna tillbaka/få tillbaka.
 • Rapportera aktuell händelse i din stalljournal. Notera att du vid låna ut/lämna tillbaka ska ange djurtransportens registreringsnummer samt SE nummer på den mottagande produktionsplatsen! Stalljournalen kan föras i en pärm som beställs från Jordbruksverket alternativt i Elitlamms elektroniska stalljournal.Läs mer om stalljournalen på jordbruksverkets informationsida om journalföring under Journalför dina får och getter.

 

Övriga tips vid utlåning:

 • Avmaska djuren om det behövs + se över djuren inklusive verkning av klövar.