Försäljning av får

Börja med att samla ihop nedan uppgifter som du sedan behöver när du fyller i aktuella dokument:

 • Köparens SE-nummer, namn, adress, e-mail, telefonnummer och eventuella genbanksnummer
 • Registreringsnummer på djurtransport och uppgift om vem som kör transporten

 

Dokument som ska säljaren ska bifoga vid försäljning:

 • Genbanksintyg på samtliga djur där du fyllt i aktuella uppgifter + säljarens underskrift  (gäller endast för Allmogeraser såsom Värmlandsfår)
 • Förflyttningsdokument. Detta dokument ska sparas hos mottagande produktionsplats. Notera att du ska ange djurtransportens registreringsnummer, SE nummer på den mottagande produktionsplatsen + underskrift av djurhållaren på den avsändande produktionsplatsen.
 • Djurägarförsäkran för fotröta. Detta dokument ska man ALLTID bifogas oavsett om besättningen är med i klövkontrollen med F-status eller ej.
 • Om du har lämnat in träckprover så skicka med kopia på senaste träckprovet.
 • Hälsodeklaration som är framtagen av Gård och Djurhälsan tillsammans med Fåravelsförbundet.

Om köparen INTE har genbank så bifogas följande dokument (gäller endast för Allmogeraser såsom Värmlandsfår):

 • Information till fårköparen vad genbank är och hur man ansöker.
 • Ansökningsblankett till genbank. 

 

Dokument som ska bifogas då säljarens besättning är med i kontrollprogrammet för klövkontrollen:

 • Kopia på GILTIGT intyg av F-status. Notera att F-status är giltigt till och med 1 augusti efterföljande år och inte exakt 1 år efter att du fick det utfärdat!

 

Dokument som ska bifogas då säljarens besättning är med i kontrollprogrammet för Maedi-visna:

 • Kopia på GILTIGT intyg Maedi-visna fri fårbesättning
 • Attest där du intygar att du har följt angivna regler med tanke på MV-kontrollen. På attesten ska du ange samtliga djur som ingår i försäljningen.

 

Rapporteringen som ska göras vid försäljning:

 • Rapportera förflyttning av djur hos Jordbruksverket via deras e-tjänst Flytt av får, getter och grisar.
 • Rapportera försäljning av djur i Elitlamm.
 • Rapportera försäljning av djur i din stalljournal. Notera att du ska ange djurtransportens registreringsnummer samt SE nummer på den mottagande produktionsplatsen!
 • Stalljournalen kan föras i en pärm som beställs från Jordbruksverket alternativt i Elitlamms elektroniska stalljournal.Läs mer om stalljournalen på jordbruksverkets informationsida om journalföring under Journalför dina får och getter.
   

Övriga tips vid försäljning:

 • Avmaska djuren om det behövs + se över djuren inklusive verkning av klövar.
 • Tips är att göra en EGEN kopia på ifyllt genbankintyg! Denna kopia kan du behålla för att snabbt ha tillgång till alla uppgifter om vilket djur man har sålt och till vem inklusive uppgifter angående köparen såsom telefonnummer, e-mail.

 

Bra länkar: