Honung & Bin

Vi har även fastnat för bin och den fantastiska honungen som de producerar. Vi har börjat i liten skala och planerar att utöka i en lugn takt genom att göra egna avläggare och försöka att odla fram drottningar. Ja det är såå mycket att lära sig inom biodling.

Våra bin är av rasen Krainer bin (Apis mellifera carnica). Denna ras har sitt ursprung i Slovenien. Varje ras har sina egenskaper som vi lite kort beskriver nedan.
 
Några av krainer biets egenskaper är:

  • förmåga att övervintra i små kollonier
  • kräver lite vinterfoder
  • har en snabb vårutveckling
  • väl anpassningsbart i alla delar av världen, kan nämnas att det övervintrar på nätbotten med god överlevnad ner till minus 40°C (Kanada)
  • flyger vid låga temperaturer
  • har en marknära flyglinje vilket innebär att vägen till dragkällan inte alltid utgörs av en rak linj3

Krainerbiet har stor bistyrka på sommaren och liten på vintern. Det innebär att bisamhället med krainerbin växer till mycket snabbt under våren och därmed måste man som biodlare vara observant på försommaren och bygga ut i takt med att samhället växer i annat fall svärmar de. Man måste alltid ligga en låda före bina.