Livdjur till salu

Värmlandsfår till försäljning

I år väntar vi lamm från 2 betäckningsgrupper med födsel i april månad. 

2017 föddes det 21 lamm på Sörgården under april månad. Det blev 13 tacklamm och 8 bagglamm. 2017 hade vi 2 betäckningsgrupper dvs vi har använt 2 stycken obesläktade baggar så i år räknar vi med att även kunna erbjuda en avelsgrupp med bagglamm och tacklamm/tackor i olika åldrar om så önskas.
Klicka gärna på länken för att läsa mer om våra Värmlandsfår.

Våra Värmlandsfår tillhör genbank G1645, är Maedi Visna fria (M3-status), har F-status (dvs besättningen är friförklarad från fotröta), anslutna till fårhälsovården och regelbundna träckprover.

Våra Värmlandsfår säljer vi endast till liv och till köpare som har SE-nummer. Alla våra Värmlandsfår säljs med genbanksintyg. Våra Värmlandsfår säljs även med en kopia på intyg att de är Maedi Visna fria (M3-status) samt kopia på intyg för F-status och djurägarförsäkran för fotröta. Vi följer rekommenderade priser enligt Föreningen Svenska Allmogefår.

 

Hedemorahöns till försäljning

Vi har för tillfället inga Hedemorahöns till försäljning.