Köpa får

Förberedelser innan köp av dina första Värmlandsfår:

 

Dokument som ska bifogas av säljaren vid köp:

 • Genbanksintyg på samtliga djur.
 • Förflyttningsdokument. Detta dokument ska sparas hos mottagande produktionsplats och här ska djurtransportens registreringsnummer vara angivet.
 • Djurägarförsäkran för fotröta. Detta dokument ska ALLTID bifogas oavsett om besättningen är med i klövkontrollen med F-status eller inte.
 • Om träckprovtagning har gjorts på besättningen så be säljaren skicka med kopia på senaste träckprovet.
 • Hälsodeklaration som är framtagen av Gård och Djurhälsan tillsammans med Fåravelsförbundet.

Om du INTE har genbank så be säljaren bifoga följande dokument (gäller endast för Allmogeraser såsom Värmlandsfår):

 • Information till dig vad genbank är och hur man ansöker. Här kan du läsa mer om att bli genbank.
 • Ansökningsblankett till genbank. 

 

Dokument som ska bifogas då säljarens besättning är med i kontrollprogrammet för klövkontrollen:

 • Kopia på GILTIGT intyg av F-status. Notera att F-status är giltigt till och med 1 augusti efterföljande år och inte exakt 1 år efter att du fick det utfärdat!

 

Dokument som ska bifogas då säljarens besättning är med i kontrollprogrammet för Maedi-visna:

 • Kopia på GILTIGT intyg Maedi-visna fri fårbesättning
 • Attest där säljaren intygar att man har följt angivna regler med tanke på MV-kontrollen. På attesten ska säljaren ange samtliga djur som ingår i försäljningen.

 

Rapporteringen som ska göras vid köp av får:

 • Rapportera förflyttning av djur hos Jordbruksverket via deras e-tjänst Flytt av får, getter och grisar.
 • Rapportera inköp av djur i Elitlamm.
 • Rapportera inköp av djur i din stalljournal. Notera att du ska ange SE nummer på den avsändande produktionsplatsen! Stalljournalen kan föras i en pärm som beställs från Jordbruksverket alternativt i Elitlamms elektroniska stalljournal. Läs mer om stalljournalen på jordbruksverkets informationsida om Journalföring av får och getter under Journalför dina får och getter.

 

Information angående genbank (gäller endast för Allmogeraser såsom Värmlandsfår):

Viktigt att komma ihåg att du som ny ägare ska ha gjort genbanksansökan och vara ansluten till genbank innan dina tackor får sina lamm på din gård dvs ett lamm måste födas i en genbank för att räknas som ett genbanksdjur!
Här beskrivs kort hur man ansluter till genbank:

 1. Du måste ha ett produktionsplatsnummer (SE-nummer).
 2. Bli medlem i Föreningen Svenska Allmogefår
 3. Logga in som medlem på hemsidan Föreningen Svenska Allmogefår och läs om genbanksanslutning på Medlemsmenyn under Ansluta till Genbanken.
 4. Gå inpå Elitlamm och läs om Elitlammsanslutning
 5. Vill du bli genbank, anslut dig till Elitlamm och skicka genbanksansökningshandlingar till genbanksansvarig. Genbankansvarig hittar du på Föreningen Svenska Allmogefårs hemsida eller i tidningen Allmogefåret.
   

Övriga tips vid köp av får:

När ni hämtar fåren:

 • Se till att djuren är avmaskade om man anser att det behövs.
 • Kontrollera djuren – dvs kontrollera att klövarna är verkade och fina, tänderna ser bra ut mm.
 • Föreningen AllmogefårHär har en prislista med rekommenderade priser på allmogefår.
 • Föreningen för Gotlandsfår har en prisllista med rekommenderade priser på gotlandsfår.

När fåren har flyttat hem till Er:

 • VIKTIGT! För att dina får ska få behålla MV-status M3 så måste man som ny fårägare anmäla sig till Gård och Djurhälsan och gå med i MV-programmet! Läs mer på Gård och Djurhälsans informationssida om Kontrollprogrammet för Maedi Visna.
 • När det gäller F-status för klövkontrollen så är det inget som man med automatik får med sig trots att de köpta djuren ingår i en fotrötefri besättning med F-status. Om man vill att den egna besättningen ska ha F-status dvs fotrötefri besättning så får man anmäla sig till Gård och Djurhälsan och gå med i Klövkontrollen hos får. Läs mer på Gård och Djurhälsans informationssida om Kontrollprogram för klövkontroll.
 • Ta del av Gård och Djurhälsans rekommenationer för smittskydd under sidan smittskydd. Här finns länk till senaste inköps och besöksrekommentationer för fårbesättningar som är bra att följa.

Och så det sista tipset:

 • Om man känner att man vill ha mer stöd i sitt fårägande så kan vi rekommendera att gå med i något av Gård och Djurhälsans paket. Läs mer om dem under informationssidan för Bli kund hos Gård & Djurhälsan FÅR. När vi skaffade får så gick vi med i Lilla paketet för att på det sättet kunna ringa och prata med en veterinär vid behov, 2 träckprover/år mm. Sedan gick vi över till Stora paketet för att då även få en årlig besättningskontroll av veterinär.